MEETUP!, Oss

Het voormalige Belastingdienstkantoor en het parkeerterrein de Maasvallei meet in totaal 1 hectare en wordt herontwikkeld tot een nieuw levendig stadsdeel in het groen.

Future proof

Silvare Development heeft samen met BPD Zuid en Tarra Architecten het project MEETUP! Oss voor de marktselectie ingediend en is uiteindelijk geëindigd in de top 3. Met MEETUP Oss wordt de verbinding gemaakt tussen de Osse binnenstad en de drukke Raadhuislaan waar onder andere het gemeentehuis, Theater de Lievekamp zit.

Specificaties

  • Wonen: 18.000 m2 BVO, waarvan 1.535 m2 commercieel
  • Werken: 40 woonzorg-woningen
  • Recreëren: 50 middenhuur appartementen en 104 koopwoningen in laag, midden en hoge segment
  • Parkeren: 190 parkeerplaatsen
  • Duurzaam:
  • MPG 0,54
  • Energieopwekkend
  • Circulair materiaalgebruik en biobased focus
  • Natuurinclusief

Er is een inclusief, gezond en veilig buurtschap voorzien waarin ontmoeten en wonen voor verschillende doelgroepen centraal staat. Jong, oud, zorgbehoevend of niet, voor dergelijke doelgroepen is volop ruimte in MEETUP Oss!

Het is een duurzaam, biodivers, klimaatadaptief en energiepositief project waarvan maar liefst 60% groen is en slechts 40% bebouwd, waarbij het centrale hart het nieuwe waterplein is (mede voor waterberging en als speelfunctie).. Dit plein ligt aan de voorzijde midden aan de Raadhuislaan in de levendigheid met functies aan het plein en de Raadhuislaan en rust, ruimte, groen en rustig wonen aan de achterzijde bij de Maasvallei.

De gebouwen en functies in het plan zijn flexibel indeelbaar en o.b.v. een veranderde marktvraag aan te passen. Zo is de gestapelde parkeervoorziening in de slimme buurthub in de toekomst te transformeren naar wonen of andere functies en zijn appartementen aan te passen in formaat en indeling.

Het beschikt over een openbare buurtkamer, een gemeenschappelijk paviljoen voor kleinschalige evenementen, een buurttuin, zo ook een algemene balie voor pakketaanname.